Monday, 28 September 2015

REFLEKSI MEMBUAT BLOG

Melalui subjek ini, saya berpuas hati kerana telah berjaya membuat tugasan ini dengan baik walaupun belum menepati kehendak pensyarah. Walaupun sebelum ini, saya tidak mempunyai pengalaman membuat blog tapi saya gembira kerana diberi peluang untuk membuat perkongsian ini.
Sama-sama kita berkongsi ilmu!

Sunday, 20 September 2015

TOPIK 10: PENYESUAIAN SOSIAL


10.1 Kemahiran Interpersonal
10.2 Kemahiran Intrapersonal
10.3 Pelajar sebagai Ahli Komuniti Pembelajaran
10.4 Isu-isu perkongsian maklumat
10.5 Isu gender dalam kecemerlangan akademik

Document link:

https://drive.google.com/file/d/0BxRCvEdbBOFtVHJYRU1BX1A2T3M/view?usp=sharing

TOPIK 9: SIKAP TERHADAP PENTAKSIRAN

9.1 Jenis-jenis pentaksiran
9.2 persediaan untuk pentaksiran

Document link:

https://drive.google.com/file/d/0BxRCvEdbBOFtcHhpSnEyWUdDUVk/view?usp=sharing

TOPIK 8: SISTEM PENGURUSAN PEMBELAJARAN (Learning Management System)

8.1 Ciri-ciri sistem pengurusan pembelajaran
8.2 Kegunaan sistem pengurusan pembelajaran
8.3 kepentingan sistem pengurusan pembelajaran

Document link:

https://drive.google.com/file/d/0BxRCvEdbBOFtZVBUQkw1T1ZUNEE/view?usp=sharing

TOPIK 7: APLIKASI PENGGUNAAN PERISIAN KOMPUTER

7.1 Perisian utiliti
7.2 Perisian pemprosesan perkataan
7.3 Perisian persembahan elektronik
7.4 Perisian hamparan kerja
7.5 Perisian pngkalan data
7.6 Blog

Document link:

https://drive.google.com/file/d/0BxRCvEdbBOFtbHdpNDdwNFRpNFU/view?usp=sharing

TOPIK 6: KEMAHIRAN MEMPROSES MAKLUMAT DN PENYEDIAAN BAHAN BERTULIS

6.1 Menganalisis maklumat yang dikumpul
6.2 Mentafsir dan membuat kesimpulan
6.3 Menilai maklumat
6.4 Mensintesis maklumat untuk menghasilkan bahan bertulis

Document link:

https://drive.google.com/file/d/0BxRCvEdbBOFtVmJFRGc3R0t5bFk/view?usp=sharing